-->

Lid worden van NVM

Als nierpatiënt, of als partner hiervan, of als donateur kunt u lid worden van de Nierpatiënten Vereniging Maastricht (NVM).
De contributie bedraagt € 17,50 per jaar.

Gecombineerd NVM lidmaatschap met lidmaatschap van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)

NVM biedt de leden de mogelijkheid om naast het NVM lidmaatschap, tegen een gereduceerde contributie, ook lid te worden van de Nierpatënten Vereniging Nederland (NVN).
Deze vereniging behartigt eveneens de belangen van nierpatiënten en heeft overeenkomstige doelstellingen als de NVM, maar dan op nationaal niveau.
Zowel de NVM als de NVN zijn zelfstandige verenigingen.
De NVN biedt leden korting op de contributie als er sprake is van een gecombineerd lidmaatschap en de contributie van de NVN wordt geïnd door de regionale nierpatiëntenvereniging.
Reguliere NVN contributie voor nierpatiënten (jaar 2016) is € 26,50 per lid; gecombineerd met NVM lidmaatschap is dit € 10,20; VOORDEEL is € 16,30.
Reguliere NVN contributie voor partners (jaar 2016) is € 13,25 per lid; gecombineerd met NVM lidmaatschap is dit € 5,10; VOORDEEL is € 8,15.
De contributie voor een gecombineerd lidmaatschap NVM / NVN is dus daarmee voor patiënten € 27,70 en voor partners € 22,60 per jaar.
De keuze voor een gecombineerd lidmaatschap is en blijft een keuze van elk lid zelf.

U kunt lid worden door

On-line aanmeldingsformulier NVM lidmaatschap

Uw gegevens:
Man Vrouw

Ik wil een gecombineerd lidmaatschap met NVN: Ja Nee

Ik wil het ledenblad Dia-tranS ontvangen per: Post (papieren versie) E-mail (pdf-versie)

Ik ben:
Pré-dialyserend
CAPD / CCPD er
Haemodialyserend
Thuis haemodialyserend
Getranspanteerd
Partner van nierpatiënt
NVM Donateur

Ik ben van het bestaan van de Nierpatiënten Vereniging Maastricht op de hoogte via:
Lotgenoten
Artsen
Verpleging
Maatschappelijk werk
Zorgmap
Anders

Toelichting:
Facebook icon Facebook icon
/jquery.min.js">