MUMC+ !

Wat is de NVM?

De Nierpatiënten Vereniging Maastricht (NVM) is een regionale vereniging van en voor nierpatiënten. Haar aandachtsgebied is de regio van het academisch ziekenhuis Maastricht. De NVM behartigt de individuele en collectieve belangen van alle leden, (pré-) dialyserenden, getransplanteerden en hun partners. Wij organiseren verschillende activiteiten voor de leden, bieden lotgenotencontact en geven voorlichting. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen, werken wij samen met landelijke organisaties, zoals de Nierstichting en de Nederlandse Vereniging voor Nierpatiënten, en andere regionale patiënten verenigingen.

Wat doen wij?

De NVM heeft een viertal kerntaken met ieder concrete activiteiten. De hoofdlijnen van die kerntaken staan daarbij beschreven.
 1. Belangenbehartiging
 2. a) Hieronder wordt verstaan het behartigen van de individuele en collectieve belangen door het geven van advies aan leden of aan regionale en landelijke instanties (zoals ziekenhuis, Nierstichting, etc.).
  b) Het initiëren van of meewerken aan projecten die de medische en/of sociaal-maatschappelijke positie van leden kunnen verbeteren.
  c) Het stimuleren van de mondigheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leden en hun naasten.
 3. Voorlichting
 4. a) Collectieve voorlichtingsbijeenkomsten over medische, sociale, wettelijke en maatschappelijke onderwerpen. We werken hiervoor nauw samen met zorgverleners e.d.
  b) Individuele voorlichting of contacten indien leden dat wensen.
  c) Voorlichting en informatie via ons verenigingsblad Dia-tranS, social media (Facebook) en website. Eventueel wordt dit in samenwerking met derden verzorgd.
 5. Recreatieve en sociale activiteiten
 6. Wij organiseren uitstapjes, contactbijeenkomsten, excursies en een kerstviering.
 7. Betrokkenheid bij ambities en activiteiten Nierstichting
 8. De NVM levert een lokale bijdrage aan ambities en activiteiten van de Nierstichting.

Meer informatie over de activiteiten van de NVM kunt u lezen in het Jaarplan NVM 2019.

Hoe kunt u ons helpen en/of u zelf helpen?

U kunt ons ondersteunen op vier manieren:
a) Indien u patiënt of partner bent, kunt u lid worden van de NVM.
b) U kunt onze activiteiten ook financieel ondersteunen door donateur van de NVM te worden, een schenking of legaat te verrichten, of activiteiten te sponsoren.
c) U kunt ook als vrijwilliger meewerken bij het organiseren van onze activiteiten.
d) Het is belangrijk om een weloverwogen beslissing te nemen over orgaandonatie en deze vast te leggen in het Donorregister. Iedere keuze (wel of geen orgaandonor worden) is belangrijk om te laten registreren. Uw nabestaanden weten dan wat uw eigen wensen zijn ten aanzien van orgaandonatie.


Facebook icon Facebook icon